VufApp Üyelik Sözleşmesi

1. Giriş

İşbu VUFApp Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), Uskumruköy Mh. Vadi Cad. Bizim Vadi Sit. No:14F/15 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden Felix Danışmanlık Limited Şirketi (kısaca “Şirket”) tarafından geliştirilen VUFApp IOS ve Android mobil uygulamalarına ve www.vufapp.com internet sitesine (hepsi birlikte kısaca “VufApp”) üyelik koşullarını düzenlemektedir. Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. İşbu Sözleşme’nin diğer tarafı olan üyeler (kısaca “Üye” ya da “Üyeler”), işbu Sözleşme’nin kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’ye uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu Üyeler’in VufApp’te sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. VufApp’in amacı medikal olmayan kedi, köpek bakım ve köpek dolaştırma hizmetleri (kısaca “Hizmet” ya da “Hizmetler”) almak isteyen Üyeler ile alanlarında uzman köpek dolaştırıcısı ve bakıcıların (kısaca “Bakıcı” ya da “Bakıcılar”) buluşabilmesini ve bu kapsamda Bakıcılar tarafından Üyeler’e çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır. Şirket, VufApp’te profilleri yer alan Bakıcıların işvereni konumunda değildir. Şirket ile Bakıcılar arasında (i) istihdam, (ii) yarı zamanlı istihdam, (iii) danışmanlık, (iv) yüklenicilik, (v) ortak girişim veya (vi) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. Bakıcılar, tamamıyla kendi adı ve hesabına çalışan ve Hizmet veren bağımsız kişilerdir. Şirket yalnızca, Üye ile Bakıcı’nın bir araya gelmesi için bir ortam sunmakta olup, Hizmet ilişkisi tamamen Üye ile Bakıcı arasında kurulmaktadır.

3. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. VufApp’te bulunan Üyelik Formu’nun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Üye’nin Facebook hesabı üzerinden giriş yapması ve işbu Sözleşmenin kabul edilmesi ile Üye statüsü başlamaktadır. Üye, üye statüsünün başlamasıyla birlikte VufApp’ten e-posta ve SMS almayı kabul eder. Ayrıca Üye, VufApp’e Facebook hesabı üzerinden girmesi halinde Şirket’e işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Üyelik işlemi, Üye’nin bildirdiği e-posta adresine ve/veya paylaşmış olması halinde cep telefonuna gönderilecek doğrulama linkinin tıklanmasıyla yahut Şirket tarafından bildirilen diğer bir doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Üye statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir.

3.2. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye’nin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in Üye’yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

3.3. Üye, VufApp’in kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanımı ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.4. Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya bu profillerin üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Her bir Üye tarafından tek bir hesap açılabilecek olup, Üye’nin aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Üye’nin hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.

3.5. Üye, Şirket’in bilgisi ve onayı dahilinde olmaksızın, VufApp aracılığı ile tanıştığı bir Bakıcı ile Şirket’i dışarıda bırakarak çalışmayacak, daha düşük bir fiyata anlaşmayacak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla doğrudan iletişime geçmeyecektir. Bu hususları ihlal etmesi halinde Üye, alacağı Hizmet bedelinin on katına denk gelen bedeli, cezai şart olarak Şirket’in ilk talebinde nakden ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.6. Şirket, zaman zaman VufApp üzerinden Üyeler’e yönelik çeşitli kampanya ve benzeri uygulamalar düzenleyebilir. Bu uygulamalar dahilinde VufApp üzerinden sunulacak Hizmetlerin ücretlerinde indirim yapılması, Hizmetlerin ücretsiz sağlanması veya benzeri kazandırmalar yapılabilecek olup her bir uygulamaya ilişkin koşullar VufApp üzerinden yayımlanacaktır. Üye, bu tip uygulamalar ve bunlardan faydalandırmanın Şirket’in münhasır takdirinde olduğunu ve bu tip uygulamaların yapılmasının Şirket adına bir taahhüt anlamına gelmediğini, Şirket’in her zaman bu kapsamdaki kazanımları geri alabileceğini kabul eder.

3.7. Üye, VufApp’te gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile VufApp’te zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile VufApp’in işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.8. Üye, hesabında yer alan veya VufApp’e kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, VufApp dahilinde diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve VufApp’te paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından VufApp’te paylaşılan ve işbu Sözleşme ile VufApp’te yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler VufApp’ten kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin VufApp’ten faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

3.9. Üyeler, yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen ve hukuka uygun amaçlarla VufApp üzerinde işlem yapabilirler. Üye, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki VufApp dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri VufApp’e yüklemeyeceğini; gerek bu eylemler ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği VufApp üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.10. Şirket, VufApp’te yer alan bakıcı profili ve VufApp arayüzü ile ilgili olarak Üyeler’in sadece ilgili bakıcı profili içeriklerini öğrenme amacıyla bakıcı profillerini görüntülemesine ve VufApp arayüzünü kullanmasına izin vermektedir. Üye tarafından işbu Sözleşme kapsamı dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak Üye ve/veya Bakıcı profillerine ulaşılmaya çalışılması, bu profillerin kopyalanması, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Şirket tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. VufApp veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. VufApp veri tabanının işbu maddede izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Şirket’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.11. VufApp’in kullanımından ve/veya Hizmetlerin alınmasından ve yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Şirket, Üye’nin VufApp üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

3.12. Üye, VufApp’te yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için VufApp’e erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.13. Üye tarafından herhangi bir şekilde Şirket’e, VufApp ve sunduğu Hizmetlere ilişkin öneri yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü takdir ve tasarruf hakkı Şirket’e ait olacak ve Üye bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi veya geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

3.14. Üye, VufApp’te Bakıcılar için diğer Üyeler tarafından verilmiş puanları görebileceğini, bu puanlamanın tamamen Üyeler’in inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulduğunu, puanların Şirket yahut Bakıcılar tarafından verilmiş bir garanti ya da taahhüt anlamına gelmediğini bildiğini, kendisinin Hizmet aldığı Bakıcılar’ı puanlayabileceğini, puanlamalarını hakkaniyete uygun olarak yapacağını kabul eder. Üye, Facebook ve sair sosyal paylaşım mecralarında VufApp ve Hizmetler hakkında yaptığı yorumların Şirket tarafından VufApp’te yayınlanabileceğini kabul eder.

3.15. Üye, VufApp üzerinden Hizmet’i almayı talep ettiği gün ve saatte müsait olan herhangi bir Bakıcı’dan teklif alabilir. Şirket, Üye’nin daha önce Hizmeti’nden memnun kalmadığı, düşük puan verdiği, şikayet ilettiği bir Bakıcı ile eşleştirilmeyeceği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Üye’nin, Hizmet’in iptaline ilişkin koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hizmet’i sağlayacak Bakıcı’yı reddetme hakkı bulunmaktadır.

3.16. Üye, Bakıcı’nın Hizmet’i tam ve gereği gibi sağlayabilmesi için gereken ortam ve araçları Bakıcı’ya temin edeceğini, Hizmet’in verileceği ev ya da işyerine Bakıcı’nın zamanında girişinin sağlanamaması, Hizmet’in verilmesi için gerekli malzemelerin temin edilememiş olması, herhangi bir nedenle Hizmet’in verilmesinin engellenmiş olması gibi nedenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üye’nin kusur ve ihmali nedeniyle Hizmet’in sağlanamadığı yahut eksik sağlandığı hallerde Üye ücret iadesi yahut sair haklar talep edemeyecek, buna ilişkin herhangi bir iddia öne süremeyecektir.

3.17. Üye, Hizmet’in süresinin Hizmet’i satın alırken belirlendiğini, Bakıcı’nın belirlenen süreden fazla ev veya işyerinde tutamayacağını, Bakıcı’dan satın aldığı Hizmet kapsamına dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını kabul eder.

3.18. Üye, Hizmet’in verileceği ev ve işyerindeki eşyaların güvenliğinin sağlanmasının, Bakıcı’ya anahtar, giriş kartı vs. temin edilmesinin ve bunların geri alınmasının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, sayılanlardan yahut Hizmetler’in sağlanması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Şirket’in sorumlu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile VufApp üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve VufApp’i yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler VufApp’te yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, VufApp’in kullanılması ile güncel koşullar Üye tarafından kabul edilmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.

4.2. VufApp’te bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. VufApp’in tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya VufApp’ten faydalanmanın ötesinde kullanılması, VufApp dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (i) VufApp’in güvenliğini tehdit edebilecek, VufApp’e ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler’in VufApp’ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) VufApp’e bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; VufApp’te yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) VufApp’in genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya VufApp, Şirket ve diğer Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) VufApp’in ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

4.3. Üye tarafından VufApp’e sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel verilerinin, Hizmet’in sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket’in alt yüklenicileri veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. VufApp’te toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri Üye profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.4. Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. VufApp’in kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.

4.5. Şirket, Bakıcılar’ın işvereni ya da temsilcisi değildir. Bu nedenle Şirket’in, Bakıcılar’a ilişkin olarak 5510 numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında herhangi bir sigorta primi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bakıcılar, Şirket’ten bağımsız olarak kendi nam ve hesaplarını Hizmet sağlamakta olup, Bakıcı ile Üye arasındaki hukuki ilişki Şirket’ten bağımsızdır. Üye, Bakıcı’nın sigortalanması, primlerinin ödenmesi ve bunlara ilişkin bildirimlere dair Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini kabul eder.

4.6. Şirket, herhangi bir kişiye, yere ya da bölgeye, herhangi bir saatte ya da zaman aralığında Hizmet sağlama garantisi vermemektedir. Bu doğrultuda Şirket, herhangi bir neden göstermeksizin belirli bir bölgedeki ev veya işyerlerine yahut herhangi bir Üye’ye Hizmetler’i sağlamayı reddedebilir.

5. Gezdirme ve Bakım Hizmeti Alınmasına İlişkin Koşullar

5.1. Üye, ilgili formlarda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, VufApp üzerinden Hizmet talebinde bulunabilir. Hizmet talebi ancak Bakıcı’nın, Üye’nin belirlediği gün ve tarih için randevu talebine onay vermesi durumunda Üye’ye iletilecek olan Üye onayının ardından kabul edilmiş sayılacaktır. Üye, Hizmeti saatlik olarak satın alabileceği gibi, haftalık ya da aylık paketler de satın alabilecektir.

5.2. Gezdirme ve Bakım talebi, yalnızca VufApp üzerinden yapılacak bir işlemle iptal edilebilmekte, VufApp dışında telefon, e-posta, SMS ve sair yollarla iptal sağlanmamaktadır. İptal ve iade koşulları, randevunun, randevu saatinden ne kadar süre önce iptal edildiğine göre farklılık göstermektedir.
i. Randevunun, randevu saatinden en az 1 saat önce iptal edilmesi halinde %100 oranında geri ödeme alınabilmektedir.
ii. Randevunun Üye tarafından, randevu saatinden önceki 1 saat içinde iptal edilmesi halinde ise, Üye’den 1 (bir) saatlik Hizmet bedeli tahsil edilecektir.
iii. Aynı hafta içinde en fazla 1 randevu iptal edilebilir. Eğer Üye tarafından aynı hafta içinde 2. kez randevu iptal ediliyor ise Üye’den 1 (bir) saatlik Hizmet bedeli tahsil edilecektir. İşbu madde ile zikredilen “hafta” tabirinden kasıt, Pazartesi günü saat 00.00 ile başlayıp, takip eden Pazar günü saat 23.59’da sona eren zaman dilimidir. Üye’nin VufApp’ten satın almış olduğu paketin yenilenmesini istememesi, işbu Sözleşmede belirtilenden daha fazla iptal hakkına sahip olmak istemesi veya bir memnuniyetsizliği var ise veya Bakıcı değişikliği istemesi halinde bu talebin Şirket tarafından değerlendirilmesi için destek@vufapp.com'a e-posta göndermesi veya 08007776655 numaralı müşteri hizmetlerini araması gerekmektedir. Bir haftadan uzun süreli Hizmetler’de, iade edilemeyecek bakım veya gezdirme ücreti miktarının üst sınırı bir haftalık gezdirme veya bakım ücreti miktarı kadardır. Örnek olarak, 10 günlük Hizmet’in randevu saatinden 12 saat önce iptal edilmesi halinde 5 günlük Hizmet’e denk gelecek tutar iade edilmeyecek olup, ancak bir aylık bir Hizmet’in, randevu saatinden 12 saat önce iptal edilmek istenmesi halinde sadece bir haftalık Hizmet’e denk gelecek tutar iade edilmeyecektir. Ayrıca, randevu iptali, her randevu için ayrı ayrı işletilmektedir. Başka bir deyişle, 10 Temmuz’dan sonra 10 Eylül tarihinde de farklı bir randevunuz bulunmaktaysa, bu randevunun iptalini de ayrıca yapmanız gerekecektir.

5.3. Üye’nin anlaşmış olduğu Bakıcı’nın planlanan Hizmet’i veremeyecek olması ve söz konusu hususu makul bir süre önce Şirket’e bildirmesi halinde, durum Üye’ye bildirilecektir. Üye’nin talep etmesi halinde, Şirket planlanan Hizmet’i ifa etmesi için VufApp içinde uygunluğu bulunan başka bir Bakıcı’yı görevlendirebilir. Şirket, Bakıcı değişikliği işleminin yapabileceğini garanti etmez ve planlanan Hizmet’in verilememesi halinde Üye’den herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Üye tarafından tercih edilen Bakıcı’dan kaynaklı olarak Hizmet’in verilememesi durumunda Üye, Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

5.4. İşbu madde ile belirlenen, Üye tarafından gerçekleştirilecek iptal işlemi halinde tahsil edilecek ya da iade edilmeyecek olan bedeller, Üye’den kazanç sağlamak amaçlı olarak düzenlenmemiştir. Üye’nin herhangi bir randevu oluşturması halinde, ilgili Bakıcı randevu oluşturulan saatte ve bu saatin öncesinde ve sonrasındaki zamanını tamamen randevuyu oluşturan Üye’ye ayırmakta ve bu zaman dilimine başka bir randevu almamakta olup, Üye tarafından gerçekleştirilen iptal durumunda ise bu nedenle kayba uğramaktadır. İptal bedelleri, iptal nedeniyle meydana gelen zararın telafisi için Üye’den tahsil edilmektedir.

6. Hizmet Bedeli ve Ödenmesi

6.1. İşbu Sözleşme konusu Hizmetler’e ilişkin Hizmet bedelleri, her bir Bakıcı tarafından kendisi için belirlenecek ve Üye’nin Hizmet talebi üzerine Üye’ye teklif edilecektir. Hizmet bedellerine KDV dahildir. Bakıcılar ve Şirket, Hizmet bedellerinde dilediği zaman ve dilediği miktarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Güncellenen Hizmet bedelleri yayınlanması ile birlikte eşzamanlı olarak yürürlüğe girecektir. Üye, Bakıcı tarafından kendisine teklif edilen ve kabul ederek ödeme aşamasına geçtiği ödeme anındaki güncel Hizmet bedelinin ödenmesinden sorumludur.

6.2. Hizmet bedeli, Üye’nin Hizmet alımı için Bakıcı seçimi yapacağı ekranda belirtilecektir. Aynı zamanda Üye’nin satın alacağı Hizmet’in bedeli, ödeme ekranında da Üye’nin onayına sunulacaktır. Üye’nin yapacağı ödeme için, ödeme ekranında onaya sunulan bedel geçerli olacaktır.

6.3. Hizmet bedeli, Üye’den Şirket tarafından tahsil edilecektir. Bunun nedeni, Şirket’in Bakıcı adı ve hesabına (vekaleten) tahsilat yapıyor olmasıdır. Üye’den yapılan tahsilat, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra doğrudan Bakıcı’ya aktarılmaktadır. Üye, VufApp içinde ödediği Hizmet bedelini tekrar Bakıcı’ya ödemeyecektir. Üye’nin Bakıcı’ya ayrıca ödemesi gereken ve işbu Sözleşme’de belirtilen haller saklıdır.

6.4. Üye’nin, VufApp üzerinden alacağı Hizmet’e ilişkin ödeme, Şirket’in iş birliği yaptığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalar (“Ödeme Kuruluşu”) aracılığı ile, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.

6.5. Ödeme Kuruluşu, Üye’nin Hizmet talebini onaylamadan önce ödeme yapacağı kredi kartının, limit yeterliliğini sorgulama ve ilgili bedele blokaj koyma hakkına sahiptir.

6.6. Üye tahsilatın gerçekleştirileceği kart bilgisine VufApp’te Hizmet alma sırasında ilgili formda yer verecek, bu bilgiler işbu Sözleşme’nin 6.10 maddesinde belirtilen şekilde saklanacak ve ilgili Hizmet bedelinin tahsilatı belirlenmiş Hizmet’in tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

6.7. Ödeme Kuruluşu ile Üye ve Bakıcı arasındaki ilişki Şirket’ten bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili Ödeme Kuruluşu’na aittir. Ödeme Kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir.

6.8. Hizmet verilmesinin ardından Üye’nin kredi kartına yansıtılmış ücretin iadesi olmayacaktır. Şirket, sadece kendi inisiyatifinde olmak üzere, özel bir promosyon olması veya kendi hatasını düzeltme amacıyla ücret iade yapma hakkını saklı tutmaktadır.

6.9. VufApp’in yalnızca Üye ile Bakıcı’yı bir araya getirme amaçlı bir platform sunuyor olması ve Hizmet ilişkisinin münhasıran Üye ve Bakıcı arasında kurulması nedeniyle, Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Bakıcı tarafından düzenlenir. Üye, Hizmet’e ilişkin olarak Şirket’ten fatura/fiş veya diğer herhangi bir belge talep etmeyecek olup, Şirket yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli için Üyelere fatura kesmekle yükümlüdür.

6.10. İşbu maddede belirtilen şekilde Üyeler tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle Şirket nezdinde saklanmamaktadır. Üyeler’in VufApp üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri Şirket’in bu hususta hizmet aldığı, Ödeme Kuruluşu tarafından saklanacak olup ilgili Üye bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Bu kapsamda Üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi Ödeme Kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Üye, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.11. Ulaşım/yol ücreti gibi ücretler ile Hizmet’in verilmesi süresince kullanılacak malzemelere ilişkin ücretler gibi ekstra nitelikteki ücret ve giderler Hizmet bedeline dahil değildir. Söz konusu ücretlerin verilip verilmeyeceği hususu Üye ile ilgili Bakıcı arasında değerlendirilecek olup, tarafların söz konusu hususlarla ilgili Şirket’ten bir talepleri olmayacaktır.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1. Üye, VufApp tarafından kendisine sunulan herhangi bir Bakıcı’yı seçmek zorunluluğunda değildir. Üye Bakıcı seçimini, tamamen özgür iradesi ve şahsi tercihi ile Bakıcı hakkındaki bilgiler ve diğer üyeler tarafından girilmiş yorum ve puanları göz önünde bulundurarak yapacaktır. Şirket, Bakıcı ve Üye arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Bakıcı’nın sunacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Üye’ye, bakım hizmeti verdiği kişiye veya üçünü kişilere vereceği zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.2. Şirket, VufApp’e girilmesi, VufApp’in ya da VufApp’teki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. VufApp’e ya da link verilen sitelere girilmesi ya da VufApp’in kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

7.3. Üye, VufApp’te paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, Şirket’in VufApp üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.4. Üye’nin VufApp’i kullanması, bakıcı talebinde bulunması, bakım ve gezdirme hizmeti alması ve bu kapsamdaki diğer her türlü işleme ilişkin her türlü risk münhasıran Üye üzerinde olacaktır. Üye’nin, almayı planladığı gezdirme ve bakım hizmetlerine ilişkin Şirket’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın VufApp’in kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. VufApp ve VufApp kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

7.5. Üye, Hizmet’in sağlanması sırasında bizzat kendisi ya da hizmete konu kedi/köpekte meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyandan Şirket’in sorumlu olmadığını, bundan doğacak sorumluluğun bizzat Bakıcı’ya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Üye bu doğrultuda kedi/köpeğin Hizmet esansında başka bir hayvan ile kavga etmesi, başka bir hayvanın saldırısına uğraması, herhangi bir kişi ya da taşıt tarafından veyahut kendiliğinden (çukura düşme, yüksekten düşme, yola atlama vs) kedi/köpeğe zarar verilmesi, çarpılması, yaralanması, can kaybı, Hizmet esnasında yiyebileceği ya da içebileceği maddeler ya da farklı cisimler nedeniyle zarar görmesi ya da Hizmet esnasında üçüncü kişi kurumlar tarafından kedi/köpeğe bir işlem yapılması (alıkoyulma, aşı ya da bayıltıcı iğne yapılması vs) ya da Hizmet’in evde bakım olarak verilmesi halinde evde ya da Hizmet’in verildiği yerde meydana gelebilecek hasar, zarar, ziyan, hırsızlık, eksiklik ve sair hallerinden kesinlikle Şirket’in sorumlu olmayacağını, bu hususta taleplerini söz konusu zarar ve ziyanın oluşumunda kastı, kusuru ya da ihmali olan tarafa (Bakıcı, üçüncü kişi, kurum ya da taşıtlar) yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

7.6. Üye, VufApp’in işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.7. Üye, VuffApp’e virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya VufApp’ten yahut VufApp’e bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

7.8. Şirket’in, işbu Sözleşme, VufApp ya da Hizmet’in verilmesine ilişkin olarak haksız fiil, kusur, ihmal ya da başka bir nedenden doğabilecek toplam sorumluluğu her halükarda ilgili Hizmet için Üye’den tahsil edeceği bedel ile sınırlı olacaktır. Üye Şirket’ten, tahsil edilen tutarı aşan herhangi bir tazmin talebinde bulunamaz.

8. Kişisel Veriler

8.1. Üye, VufApp’e kaydolurken beyan ettiği kişisel verilerinin tamamen veya kısmen kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içi veya yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapması için Şirket’e açıkça onay verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

8.2. Üye, Şirket tarafından, kişisel verilerine ilişkin aşağıdaki hakları olduğu hususunda bilgilendirildiğini kabul etmiştir.
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verilerinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9. Ticari Elektronik İletiler

Üye, VufApp’e kaydolurken beyan ettiği telefon numarası ve elektronik posta adresine indirim ve hediye gibi promosyonlar ile diğer ticari amaçlarla kendisine SMS, e-posta ve telefon yolu ile ulaşılmasını ve söz konusu bilgilerin Şirket’in bağlı şirketleri ile çalışanları, üye işyerleri gibi ifa yardımcılarıyla paylaşılacağını kabul ve beyan etmiştir.

10. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin bir aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

11. Yürürlük ve Süre

İşbu Sözleşme Üye tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer ve taraflardan herhangi birince sona erdirilene kadar süresiz olarak yürürlükte kalır.

12. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

12.1. Şirket; işbu Sözleşme ve VufApp’te belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa VufApp’e dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Üye statüsüne son verebilir, Üye’nin üyelik statüsünü askıya alabilir.

12.2. Üye, herhangi bir sebep göstermeksizin, VufApp’teki kaydını silmek suretiyle üyelik statüsüne son verebilir ve işbu Sözleşmeyi feshedebilir.

12.3. Üye, üyelik statüsünün işbu maddede belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait VufApp’te yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.

13. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.